+45 52 50 19 04
+45 75 89 14 77


Persondatapolitik

Vores behandling af personoplysninger

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Corrilit ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Corrilit ApS
Ndr. Fabriksvej 9
DK-8722 Hedensted
CVR-nr.: 33584687
Telefon: +45 52 50 19 04
E-mailadresse:

Retsgrundlag og formål med behandling af personoplysninger

Når du bruger vores website, indsamles følgende personoplysninger

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: IP-adresse, demografiske og geografiske data samt tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og oplysninger om, hvilke sider du klikker på (interesser). Din IP-adresse anonymiseres hvilket ikke gør det muligt at henføre IP-adressen til dig.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev og udfyldelse af kontaktformular, behandles endvidere:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail

Ovenstående oplysninger opbevares indtil, at du tilbagetrækker dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Oplysningerne bruges til statistiske analyseformål og til at optimere vores services og indhold; herunder analyse af generel brugeradfærd og re-marketing. Desuden bruges oplysningerne til at kunne levere de services, du har efterspurgt, eksempelvis at blive kontaktet omkring salgstilbud eller nyhedsbrev.

Oplysningerne stammer fra data indsamlet ved brug af browser cookies. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne slettes når du tilbagetrækker dit samtykke eller der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

Hvis du søger job hos os, behandles følgende personoplysninger

For at behandle jobansøgninger gemmer vi de fremsendte e-mails fra kandidater inklusive dokumenter som ansøgning, CV, udtalelser, beviser mv. Vi gemmer kun oplysninger, som er fremsendt af kandidaten selv. Ved at du fremsender din ansøgning, så giver du hermed samtykke til, at Corrilit ApS må opbevare din ansøgning i 6 måneder.

Vi gemmer ikke uopfordrede ansøgninger.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det retslige grundlag for at opbevare ovenstående data sker med henblik på at indgå en kontrakt.
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af indgået kontrakt og interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi gemmer dine personoplysninger af følgende årsager:

  • For at kunne kontakte dig
  • For at kunne levere vores ydelse til dig
  • For at kunne udvikle vores ydelser
  • For at kunne lave statistiske beregninger

Oplysningerne gemmes internt eller hos ekstern databehandler til der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante databehandlere, som fx vores bogføringssystem. Dette gøres med henblik på at yde den bedste service over for dig.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger, som vi behandler, stammer fra kontaktpersonen eller anden medarbejder i den virksomhed, som ønsker at benytte vores ydelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til en hver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os, se kontaktoplysninger under punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række andre oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset; ved brug af denne ret må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ved brud på datasikkerhed

I tilfælde af sikkerhedsbrud med risiko for kompromittering af persondata vil Corrilit ApS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Corrilit ApS persondatapolitik fra den 1. oktober 2020.

Kontakt os i dag!

Vi står klar til at tage imod din henvendelse og hjælpe ...

Ring til os på +45 52 50 19 04 eller send os en besked ...

Navn mangler
Email mangler
Besked mangler
Du skal acceptere vores samtykkeerklæring.

Corrilit logo

Corrilit ApS
Ndr. Fabriksvej 9
DK-8722 Hedensted

+45 52 50 19 04

CVR: 33584687

Corrilit ApS

Nordre Fabrikvej 9
8722 Hedensted
Thrane.nu